17 oktober 2015

Hans Spekman – weer kandidaat voor voorzitterschap PvdA

Het werkplan van Hans als hij ook komende periode voorzitter van de PvdA is.

Hierom stel ik mij met overtuiging opnieuw kandidaat als voorzitter voor de Partij van de Arbeid. Een partij van de toekomst, koersvast in haar waarden.

Als ik denk aan de beelden van de ingestorte fabriekshal in Bangladesh. Of aan Soufian die hier in Nederland bij de Albert Heijn werkt voor een jeugdloon en die 299 jaar zou moeten werken voor het salaris van zijn baas. Of aan Lars, die tijdens het mountainbiken een dwarslaesie opliep. En die zich als kleine zelfstandige geen verzekering kon veroorloven. Dan weet ik waarom ik sociaal-democraat ben. Waarom de sociaal-democratie zo nodig is.

Toen ik mij in 2011 schreef ik, toen ik mij kandidaat stelde voor het voorzitterschap van onze partij, schreef ik dat we staan voor een samenleving waarin mensen niet alleen verantwoordelijkheid voor zichzelf nemen, maar ook voor elkaar. Het is nog steeds mijn diepste overtuiging dat de meeste mensen dat ideaal delen. Zelfs nu, nu mensen zo tegenover elkaar worden gezet waar het gaat om de opvang van mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Samen vooruit is onze opgave!

Als we tijdens de jaarlijkse afdelingsvergadering om ons heen kijken, zien we vertrouwde gezichten: we zijn weer wat ouder en we zijn met opnieuw een paar minder. Elk jaar kost het meer moeite om de belangstelling voor onze idealen in de politiek over te dragen. Maar we doen wat we kunnen. We zijn en blijven een brede volkspartij.
We hebben inmiddels 183 ombudsteams; we gaan de buurten, wijken en dorpen in. En ik spreek bij veel afdelingen jongeren die zich aansluiten, die iets willen veranderen aan hoe het nu is. Die perspectief zien en mee willen doen. Maar vraag het op straat en je hoort het: een politicus is een zakkenvuller en luistert niet. Dat gaat niet alleen over ons; dat gaat over alle politieke partijen. Het verwijt houdt ook niet op aan de landgrenzen. Maar voor ons zijn de verwijten het hardst, en het scherpst.
Van ons, júist van ons, verwachten de mensen het meest. Wij zijn als de partij, deel van de sociaal-democratische beweging, die mensen een perspectief voorhoudt: Een goed leven, met goed werk voor iedereen; een ander helpen wanneer het nodig is; er voor zorgen dat onze kinderen goed onderwijs krijgen.
Het televisieprogramma “De Strijd” dat deze maanden te zien is, laat zien waar we vandaan komen en dat we al ver gekomen zijn, maar ook dat we nog lang niet klaar zijn. We vinden ons altijd opnieuw uit. Dat kunnen we niet alleen, dat doen we met elkaar.

Hoe?

Ik wil de komende vier jaar met jullie samen voortbouwen op wat we al hebben bereikt.
Er is ook nog veel te doen:
Teveel mensen staan langs de kant; anderen hebben halve of slechte contracten, of leiden als zelfstandige een bestaan in de marge. Mensen bezwijken onder stress, bureaucratie en vervreemding. Banen voor laag en middelbaar geschoold personeel staan op de tocht.

Wij strijden dag in, dag uit voor goed werk. Voor fatsoenlijke contracten.
In een eerlijke en rechtvaardige samenleving is er plaats voor iedereen die mee kan doen. Maar als het tegen zit, heb je het vertrouwen dat je terug kunt vallen op ons stelsel van sociale zekerheid. Het gaat daarbij heel simpel om solidariteit en rechtvaardigheid. En dat zijn voor ons kernwaarden waar niet aan getornd wordt.

We reiken elkaar de hand. We helpen elkaar waar nodig. We kijken naar elkaar om. We delen onze kennis en ervaring; steunen iedereen die aan de basis van de samenleving strijdt voor het behoud van een speeltuin, een school een ziekenhuis. We helpen nieuwe initiatieven en projecten, die bijdragen aan een duurzame, eerlijke samenleving.

We leven in een open, vrije samenleving waarin iedereen zich kan ontplooien. Waarin we kennis kunnen nemen van nieuwe ontwikkelingen in de kunst, in cultuur en van religieuze stromingen. Zonder angst, of onzekerheid. We herkennen en ondersteunen nieuwe ontwikkelingen in kennis, wetenschap en economie. Met trots delen we onze verhalen én onze dromen. Dat is onze levenshouding.

Wat wil ik met jullie de komende jaren bereiken?

We zijn en blijven een brede volkspartij. Ik ben er trots op dat de schoonmaker lid is van onze beweging, de onderwijzer en de professor, de vakbondssecretaris en de ondernemer; mijn vrienden en vriendinnen. Hoe intens onze discussies soms ook zijn, hoe moeilijk we het elkaar soms ook maken, het blijft onze partij. De partij van iedereen, voor iedereen. De Partij van de Arbeid zal strijden voor haar idealen in gemeenteraden, in Provinciale Staten, in Den Haag en Brussel. Waar we kunnen dragen we verantwoordelijkheid voor het beleid. Maar onze partij is meer dan een kiesvereniging. In de afdelingen verstevigen we onze onderlinge contacten.

We zoeken elkaar op; we delen ervaringen, maken excursies en gaan op werkbezoek. Waar nodig helpen we mee. Op het strand bij de schoonmaakacties van Delfzijl tot Cadzand; bij de Voedselbank, bij Resto VanHarte of de VoorleesExpress. We helpen iedereen die vastloopt in het moeras van wetten en regels. De Partij van de Arbeid is een club waar je bij wil horen. We werken daar samen met iedereen die werkt aan de brede doelstellingen van de sociaal-democratie.

We verbreden onze partij. Aan de basis van de samenleving wordt gewerkt aan vooruitgang, met een volwaardige plaats voor iedereen. Ik was in Papendrecht, bij Fritella, een pannenkoekenrestaurant waar de medewerkers voorheen allemaal een enorme afstand hadden tot de arbeidsmarkt. Werk voor iedereen, en dat smaakt naar meer. Er zijn zorgcoöperaties, energiecoöperaties, de Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen, in de Zonnehoeve in Zeewolde waar zich een nieuw perspectief ontwikkelt voor onze landbouweconomie.

Overal is de samenleving in beweging… Onze bondgenoten vinden we daar, in die autonome maatschappelijke beweging. Die onderstroom van verandering omarmen we; we doen mee en helpen waar we kunnen. Zoals met Young&United. Samen maken wij van die onderstroom van verandering een échte stroom.

Tijdens mijn campagne zal ik concreet aangeven hoe ik dit, samen met jullie, denk te kunnen bereiken. Veel partijgenoten en niet partijgenoten heb ik hier al over gesproken. De komende weken zal ik hier verder het gesprek over aangaan.
Het is mijn doel om te zorgen dat de Partij van de Arbeid zich over vier jaar hervonden heeft in de hoofdstroom van maatschappelijke en sociale beweging. Het is de partij waar je bij wil horen en waar je trots op bent. Het is de partij waar je de beweging herkent, waar de verandering en toekomst vertrouwen bieden en van waaruit we de politiek bestoken met nooit te temmen kracht en met ongebroken bezieling.
Vastberaden, vasthoudend en met vreugde werk ik de komende jaren graag met jullie aan onze mooie partij. Aan de wereld van onze idealen. Samen vooruit.