1 februari 2017

Groninger gemeenteraad akkoord met fusie