Door op 16 juni 2016

Gemeente Haren wordt uitgewoond en uitgewrongen bij zelfstandigheid

D’66, GVH en CDA willen 13,4 miljoen in 6 jaar bezuinigen.

Gemeente Haren wordt uitgewoond en uitgewrongen bij zelfstandigheid

D’66, GVH en CDA willen 13,4 miljoen in 6 jaar bezuinigen.

Lammie Schuiling van de PvdA-fractie geeft aan dat het mantra bij de voorstanders van zelfstandigheid is “bezuinigen, bezuinigen en bezuinigen”. Over een paar jaar is Haren dan uitgekleed en uitgewoond. De kern van de gemeente wordt dan aangetast.

Ietje Jacobs van de VVD : ‘Wat is de prijs voor een zelfstandig Haren? Vijftien jaar stilstand, vijftien jaar niet kunnen investeren, voorzieningen die we kwijtraken, is dat wat we willen ?”

GroenLinks, ChristenUnie, VVD en PvdA wijzen op de tegenstrijdigheden in de deelrapporten van Beterr Haren. Alle voorzieningen moeten behouden blijven, er moet worden geïnvesteerd in cultuurverandering en reorganisatie van ambtenaren en bestuur, maar deelrapport twee zegt juist dat daar geen middelen voor zijn en dat er geschrapt moet worden in voorzieningen en de ambtelijke organisatie.

Aan het slot van de avond geven D’66, GVH en CDA in een motie aan dat zij zich bij zelfstandigheid gebonden voelen aan een bezuiniging van meer dan 2,2 miljoen per jaar, na zes jaar oplopend tot 13,4 miljoen!

Een absurd  bedrag , onhaalbaar voor de gemeente Haren, tenzij je die gemeente  juist kapot wilt maken.