10 maart 2016

Ga in gesprek!

PvdA,  GroenLinks  en ChristenUnie over de bestuurlijke toekomst van Haren – PERSBERICHT  10-3-2016

 

 

GrL PvdA CU

 

 


Haren kan het niet alleen!! …

Ga in gesprek!

“Ga in gesprek”, zeggen PvdA, GroenLinks en ChristenUnie tegen het college
van Haren. Zoek de verbinding, zoek de samenwerking. Ga in op het advies
van gedeputeerde Brouns. De gemeenten Groningen en Ten Boer hebben een
handreiking gedaan: pak die uitgestoken hand. Investeer in samenwerken en
de dialoog.

Helaas lijkt het college te kiezen voor een geïsoleerde positie. Tegen beter weten
in? Zelfstandigheid tegen een hoge prijs? Het rapport over de kansen om
zelfstandig te blijven is ongemeen hard en duidelijk. Haren moet zoveel werk
verzetten, dat is alleen niet te doen. Wat in de afgelopen jaren niet lukte, gaat
in de komende drie maanden niet ineens wel lukken. Daarom een welgemeend
advies: “ga in gesprek, onderzoek hoe Groningen en Ten Boer en ook
andere gemeenten kunnen helpen bij het zoeken naar oplossingen”.

Het nieuwste onderzoek naar de mogelijkheden om een zelfstandig gemeentebestuur
te blijven bevestigt het beeld dat uit drie eerdere onderzoeken naar voren
kwam. Dat kan niet, tenzij Haren een groot aantal problemen in de organisatie
oplost. Een greep uit de lange opsomming:

Haren heeft geen lange termijn visie; de politieke agenda wordt daardoor bepaald
op grond van losse en individuele signalen. Er is onvoldoende uitgewerkt beleid
over maatschappelijke vraagstukken. De uitvoering zwalkt: eerst geen grote aantallen
nieuwe woningen, nu roepen om meer woningen; groen behouden en erop
bezuinigen; pleiten voor snelle oplossingen voor Haderaplein en deze vervolgens
zelf vertragen. Feiten worden zelden verzameld, keuzen gemaakt op basis van losse
signalen en veranderende politieke voorkeuren. Er zijn geen meetbare doelen,
beleid wordt niet systematisch geëvalueerd. Er is te weinig expertise en capaciteit
binnen het ambtelijk apparaat beschikbaar om de uitdagingen van deze tijd het
hoofd te bieden.

De financiële risico’s zijn daarbij groot. Meevallers zijn hooguit bescheiden, forse
tegenvallers zijn er met regelmaat. Alleen de agenda voor maart laat alweer voor
1 miljoen ongeplande uitgaven zien: nieuwe schoollokalen, de invoering van de
nieuwe Omgevingswet. Bouwprojecten zoals de stationstunnel lopen vertraging
op met financiële schade als gevolg. De wethouder wil volgens een lokale krant allerlei
verbeteringen in het bestuur ontwikkelen. Dat kost geld. Geld dat er niet is.
En ondertussen wordt er de komende jaren bezuinigd op het ambtelijk apparaat.

Het college wil deze problemen oplossen door een beroep te doen op de burgerkracht.
Maar de onderzoekers concluderen dat het (al jaren) onvoldoende lukt die
te mobiliseren. Waarom zou dat in de komende maanden ineens wel lukken. De
onderzoekers wijzen er ook op dat burgers niet ‘vanzelf’ in beweging komen; dat
vereist veel deskundigheid en subtiel overleg vanuit de gemeente. Waarvoor kennis
en expertise…. inderdaad: niet voorhanden zijn.

Ook als Haren een zelfstandig bestuur houdt zal men intensief moeten samenwerken
met omliggende gemeenten. Er is veel werk dat we nu eenmaal niet in ons
eentje kunnen. Maar Haren wordt door de collega gemeenten als arrogant ervaren.
Haren schoffeert de buren door zonder argumentatie een fusievoorstel af te
wijzen (Hoogezand), door niet in te gaan op een uitnodiging (Groningen), door
een college en raad te overvallen met een bruidstaart en een deadline (Tynaarlo).
Het college van B&W houdt stug vol dat de samenwerking prima loopt. Maar als
alle gemeenten om ons heen inmiddels aangeven dat ze Haren alleen nog tegemoet
willen komen als de nood hoog is en uitsluitend op hun voorwaarden dan
zegt dat genoeg.

De kansen dat het lukt om omliggende gemeenten tot een andere houding te bewegen worden door de onderzoekers laag ingeschat. Maar PvdA, CU en GL vinden
dat juist dat geprobeerd moet worden: ga praten, leg onze problemen voor, vraag
ondersteuning en deskundigheid, maak duurzame afspraken over de toekomst.

PvdA, GL en CU willen graag dat het college gaat praten met Groningen en Ten
Boer, en eventueel met andere gemeenten waarmee we nu samen werken. En het
zou goed zijn als ook de raden in gesprek gaan. Ga de dialoog aan met Groningen.
Ook als gemeenteraad: ga in gesprek met de raden van Groningen en Ten Boer.

Onderzoekt alles en behoudt het goede. Zonder gesprek, zonder dialoog met de
mensen en besturen om ons heen blijft Haren met de rug naar de wereld staan.
Dat kan niet de bedoeling zijn.

Lammie Schuiling, PvdA
Hans Sietsma, GroenLinks
Dieta Praamstra, ChristenUnie

Meer informatie: Hans Sietsma, fractievoorzitter GroenLinks, 0629 561 276

persbericht bestuurlijke toekomst, rapport BenA vs 2