1 februari 2017

En Ten Boer?

Hoe staat de gemeente Ten Boer in deze zaak?

Nuchter en uitermate positief. Ten Boer is al enkele jaren partner van en geholpen door Groningen. Ten Boer heeft de voordelen leren kennnen, en heeft geen angsten zoals die in Haren rondwaren. De verhoudingen zijn prima. Ten Boerders weten dat het werkt. Daarom besloten zij al op 22 juni 2016 dat fusie met Groningen door zou gaan en niet uitgesteld zou worden om op Haren te wachten. Ten Boer stelde samen met Groningen het Bestuursakkoord op waarover op 1 februari is besloten. Zonder de bestuurders van Haren die niet wilden meepraten (het mocht alleen over zelfstandigheid gaan). Marga Kool is toen door de Provincie verzocht om de belangen van Hareners en Harens personeel te beschermen.

Het bericht van de gemeente Ten Boer zelf:

https://www.tenboer.nl/nieuws/persberichten-1/vierkant-achter-provincie-voor-samenvoeging-met-haren-en-groningen