8 februari 2016

Een lastig referendum ?

Piet Notebomer vindt kiezen bij het referendum helemaal niet moeilijk, en wel hierom …

 

Een lastig referendum ?
Het verdrag met Oekraïne is door de Eerste en Tweede kamer geratificeerd en ook de regering heeft er haar zegen aan gegeven. Wat wil een mens nog meer? De Nederlandse mens wil echter dat er ook nog een referendum over het verdrag wordt gehouden. We mogen er toch hopelijk wel vanuit gaan dat de dames en heren in Den Haag er eerst goed over hebben nagedacht voor ze het verdrag als waardevol hebben bestempeld. En nu nemen ze zich zelf kennelijk niet helemaal meer serieus en moet “het volk” de beslissing nog eens overdoen. Maar de regering kon ook niet veel anders omdat het referendum sinds kort wettelijk is verankerd en in het digitale tijdperk en onder invloed van de sociale media is het behalen van voldoende stemmen voor de aanvraag tegenwoordig geen probleem meer

Het lijkt de gemeentepolitiek van Haren wel in het dossier herindeling. Daarin een beslissing nemen voor zelfstandigheid en dan een selectie van de bevolking weer vragen om met een zinnige onderbouwing te komen.

Maar het gaat bij dit referendum ook helemaal niet over de inhoud van het verdrag. De initiatiefnemers van het referendum hebben een dubbele agenda. Het gaat Jan Roos (geen peil is ook geen stijl) louter en alleen om de “reuring” en Thierry Baudet gaat het om zo veel mogelijk de Europese Unie onderuit te halen. Geen kiezer kent precies de inhoud van het verdrag, laat staan de consequenties hiervan. Jan Roos laat niet na provocerend te verkondigen dat hij geen snars af weet van de inhoud en de conservatieve nationalist Baudet heeft al veel podia verloren door zijn vele aanvallen op de EU en zijn verheerlijking van de “natiestaat”.

Wie wel eens in een tv uitzending “geen stijl” heeft zien opereren en ook kennis heeft van de publicaties van Baudet, kan als rechtgeaarde Sociaal Democraat maar tot één conclusie komen : hier wil ik niet bij horen.

De bevolking van Oekraïne wil georiënteerd raken op het westen, want toen de toenmalige president Janoekovitsj enkele jaren geleden, onder zware druk van Rusland, het verdrag niet wilde tekenen, braken er in Kiev opstanden en demonstraties uit die tot het vertrek van de president leidden. Het is dan ook verwonderlijk dat de SP’er Harry van Bommel de rol van Europa in de Oekraïne steevast aanwijst als veroorzaker van alle problemen. Enig begrip voor een demonstrerende bevolking om over hun eigen lot te beschikken, zou je toch wel verwachten van een SP ér. Maar de oude met het “communisme sympathiserende” rok is in dit geval kennelijk nader dan het hedendaagse ”wil van het volk” hemd. Door het verdrag is de kans groter dat Poetin zich met zijn provocaties beperkt tot de oostgrens van de Oekraïne en voorlopig de westgrens (met Polen en Europa) met rust laat.

Omdat de kans bestaat dat de opkomst bij het referendum groter is dan de geldigheidsgrens van  30 % en een stabiel land aan de grenzen van Europa in ons aller belang is, moet het parool zijn: STEM VOOR

Piet Notebomer
8 februari 2016