Door op 13 augustus 2016

€ 14.000,- plons

Ledencommentaar ///  van Cees Bolle

 € 14.000,- plons

Voornemens zijn vreemde dingen: ik had me zo voorgenomen nu helemaal niets meer te schrijven over de troebelen inzake de gemeentelijke herindeling! Ik dacht: nu maar even rustig wachten tot eindelijk eens echt duidelijk wordt wat de gevolgen voor de inwoners van Haren zijn bij zelfstandigheid en bij samengaan met Groningen. Het is namelijk knap lastig dat nog niemand daarover al iets heel concreets kan of wil melden.

Maar ja, dan overvalt je ineens op pagina 19 van het DvhN van vrijdag 12 augustus een grote kop boven een artikel: “Financiën Haren weer onder loep”! Hé, denk je dan, zouden er nieuwe ontwikkelingen zijn? Want dat woordje “weer” suggereert toch een beetje, dat er misschien tot nu toe wat minder helder met het rekenwerk zou zijn omgegaan of dat er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Er zijn tot nu toe door financiële afdelingen van onze gemeente en van de provincie en door drie onafhankelijk externe bureaus toch zeker zes grondige rekenexercities uitgevoerd, allemaal leidend tot de uitslag: het is verstandiger over te gaan tot samengaan met Groningen.

Het College van B&W van Haren, daarin gevolgd door de meerderheid in de Raad, heeft volgehouden, dat Haren wel zelfstandig zou kunnen blijven en heeft eerste besluiten genomen om een forse bezuiniging te realiseren.

En zie daar: de stichting Burgercomité Haren denkt, met B&W, nog steeds dat al die zes eerdere rapporten onvoldoende onderbouwd zijn en wil nu zelfs extern onderzocht hebben of de ombuigingsplannen van B&W om uit de impasse te komen wel een voldoende antwoord zijn op de problemen die Haren wel degelijk heeft!

B&W van Haren moet wel gedacht hebben: “Vertrouwt nu het Burgercomité ons ook al niet meer?”

Maar nee hoor, het Burgercomité had kennelijk € 8000,- beschikbaar en B&W draagt zelf nog een subsidie van € 6000,- bij!

En zo kwam de benodigde € 14.000,- bij elkaar om het zevende onderzoek te laten verrichten.

Dat gebeurt nu dan wel door medewerkers van de Economische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen (het COELO is namelijk onderdeel van die faculteit), dus het wordt in elk verricht door onderzoekers, waarvan geacht mag worden dat ze de regionale situatie redelijk goed kennen. Hopelijk hebben ze in de voorafgaande periode niet zelf al een standpunt bepaald in de controverse, want dat kan maar al te gemakkelijk tot belangenverstrengeling en partijdigheid leiden. Wellicht toch niet zo handig om een zo “dicht bij huis” bureau te vragen deze analyse te verrichten!

De stichting Burgercomité is opdrachtgever voor het onderzoek en verwacht begin september de resultaten te hebben ontvangen. Ook het College van B&W zal wel benieuwd zijn naar de uitkomsten.

We wachten af of er weer 14.000 euro’s weggegooid zijn of niet.

13-08-2016    Cees Bolle