10 februari 2016

Doveninternaat Haren gered!

Type: waar een wil is is een wet.

Als de staatssecretaris zich zou willen houden aan zijn opvatting van passend onderwijs zou dat betekenen dat al deze leerlingen op een ‘gewone’ school zouden zitten en dat ze dan recht hebben op een eigen tolk naast zich. Kan toch ook niet goedkoop zijn? Maar voor de leerling kan het heel vervelend zijn, want de tolk kan jou misschien wel begrijpen maar de klasgenoten kunnen dat niet en wat er achter je gebeurt hoor je niet. Isolement ligt heel direct op de loer, zeker in de puberteit.

doveninternaat Haren blijft bestaan!