7 maart 2016

Doe oogkleppen af en kies wat het beste is voor onze inwoners!

Voorzitter van het afdelingsbestuur Theo Sieling:

De afgelopen dagen werd ik diverse malen gevraagd naar mijn reactie op het rapport dat vorige week vrijdag naar buiten is gekomen.

Het afgelopen weekend heb ik het gelezen en ik kom tot het volgende:

In 2013 heeft de PvdA Haren, mede op grond van een rapport over de bestuurskracht van Haren op middellange termijn, gekozen voor een samenvoeging met de gemeenten Groningen en Ten Boer.

De PvdA Haren is trots op wat er de afgelopen tientallen jaren door de inzet van inwoners en gemeentebestuur is bereikt. Een prachtige gemeente met veel goede voorzieningen, die het waard zijn om behouden te blijven.

Het rapport dat de afgelopen week naar buiten is gekomen laat zien dat de situatie tussen 2013 en nu alleen maar nijpender is geworden.

Een greep uit het rapport:

  • de financiële risico’s zijn groot
  • de politieke agenda wordt bepaald op grond van individuele signalen
  • er ontbreekt een lange termijn visie
  • er is onvoldoende diepgang over maatschappelijke vraagstukken en opgaven
  • er zijn geen meetbare doelen
  • de burgerkracht wordt onvoldoende gemobiliseerd
  • Haren wordt door de collega gemeenten als arrogant ervaren

De PvdA Haren betreurt het dat de partijen die in december 2015 hebben gekozen voor een zelfstandig Haren zich onvoldoende rekenschap hebben gegeven van de situatie die al in 2013 bekend was. Sterker nog: in plaats van hard werken aan verbeteringen, heeft men veel tijd, geld en energie gestoken in een onbegaanbaar pad. Tynaarlo wilde niet en zelfstandigheid kan niet.

De PvdA vraagt aan D66, GVH, de VVD en het CDA om de oogkleppen af te doen en te doen wat het beste is voor de inwoners van deze gemeente.

Ga in gesprek met Groningen en Ten Boer over het behoud van de groene buffer tussen Stad en Haren, overleg over het behoud van waardevolle voorzieningen en verbetering van dienstverlening en ontwikkel, samen met inwoners en de nieuwe fusiepartners, een visie voor de langere termijn.

De PvdA Haren is bereid deze handschoen op te pakken.