1 februari 2016

Democratie bij de PvdA – TOP!!

Als lid kunt u vanuit de zaal of thuis via smartphone, tablet of pc meestemmen over de moties.

PvdA congres op zaterdag 13 februari in Amersfoort.

De PvdA is een open partij, waar u altijd met uw zorgen en opmerkingen terecht kan. Waarom dan lid worden? … Om volledig mee te kunnen bepalen! De PvdA maakt dat als eerste partij mogelijk door goed gebruik te maken van alle digitale mogelijkheden. U hoeft geen congresafgevaardigde meer te zijn om mee te beslissen.
Het begon begin 2015 – op het congres in Utrecht
Voorstellen over Ledendemocratie werden omarmd; ze zijn sindsdien verder uitgewerkt en er is mee geëxperimenteerd met het zicht op het volgende congres: 13 februari 2016. Aan de vele reacties van leden is nu al merkbaar dat het proces gewaardeerd wordt (de enquête werd door “2 congreszalen vol” ingevuld). Maar natuurlijk is het op het congres ook een agendapunt.
Er werd een digitaal platform opgericht waar ieder lid met voorstellen kon komen. De meer dan 50 moties werden op platform.pvda.nl gepubliceerd en door 300 leden besproken. Een motie met meer dan 20 steunbetuigingen van de leden gingen door naar een ledenpanel. Ruim 1800 leden spraken zich over deze moties uit in een enquête..
Zie hieronder de uiteindelijke 31 moties (platform.pvda.nl), de waardering ervoor, en de dus de uitslag welke op het congres behandeld worden en waar u dan thuis of elders over kunt stemmen.

Directe invloed van leden op Congres