5 februari 2016

Dag van de Lokale Democratie in Haren

In Haren wordt de Dag van de Democratie ieder jaar gevierd met een debat door jongeren. Ook de Guyotschool (Kentalis) was weer van de partij op 4 februari, naast Zernike en Maartenscollege. Ons raadslid Lammie Schuiling begeleidde de PvdA-fractie. Zij is docente bij Guyot en een drijvende kracht achter de actie voor behoud van het doveninternaat. Dat is namelijk de enige plek in Nederland waar tweetalig onderwijs wordt gegeven, zowel in het Nederlands als in gebarentaal.

 

Alle jonge politici

Alle jonge politici

Lammie Schuiling:
Een onderdeel van de dag was de zogenaamde Visie-rede die iedere school mocht houden. Het onderwerp voor de V-rede was : Passend onderwijs over 15 jaar, hoe staat het er mee in Haren in 2030?  Extra van belang natuurlijk voor leerlingen van Guyot waarvan het internaat met voortbestaan wordt bedreigd.
De vlammende betogen van de leerlingen, ieder voor zich, waren indrukwekkend.
De winnaar van het debat was erg visionair bezig, gericht op het Amerikaanse en de ICT.
Mijn leerling Dalia had een prachtig gevoelig betoog hoe of het is in een veranderende wereld maar vooral in een kennisland als  Nederland om buitengesloten te worden. Dit zal gebeuren als dove leerlingen gedwongen worden om alleen met een tolk naar de reguliere school te kunnen. Als ze geen keuzevrijheid hebben om doof te mogen zijn op de school waar je een havo of vmbo diploma kunt halen. Waar je rolmodellen tegenkomt waarmee je je kunt identificeren.
Debatonderwerpen waren verder de verkeersveiligheid op het kruispunt van de Molenweg en Kerklaan; de inburgering van de asielzoekers en de jeugdoverlast in Haren.
Fantastisch om te zien en horen hoe of de jongeren hier over denken. Het was kortom op alle fronten een inspirerende dag.

DSC_0025

 Lammie in de PvdA  jeugd-fractie
DSC_0028
 De PvdA jeugd fractie
Dalia presenteert de visie van de PvdA-fractie over passend onderwijs.

Dalia presenteert de visie van de PvdA-fractie over passend onderwijs ..

 ...met fraaie gebaren.

…met fraaie gebaren.

Presentatie.

Presentatie.

Gemeentebericht over deze dag: