7 november 2016

Daarom stel ik mij kandidaat …

Diederik Samsom en Lodewijk Asscher leggen uit

Diederik Samsom

Ook als het moeilijk is. Juist als het moeilijk is.
15 jaar geleden stapte ik in de politiek vanuit een Greenpeacebootje omdat ik me realiseerde dat je nog zo kan barsten van de idealen, maar dat je om een verschil te kunnen maken ook politieke verandering moet willen organiseren. En ik raakte voor altijd verbonden aan de PvdA. De partij die haar idealen van rechtvaardigheid, solidariteit en verheffing op de werkelijkheid wil veroveren en daarvoor ook verantwoordelijkheid wil nemen. Ook als het moeilijk is. Juist als het moeilijk is.

En het was moeilijk de afgelopen periode. Nederland stond er slecht voor toen we vier jaar geleden begonnen. Er kwamen maandelijks 24 duizend werklozen bij. Daar sta je dan met je goeie verhaal. Tegenover die werkloze ouderen die niet eens meer antwoord krijgen op hun sollicitatiebrieven. Wat moest ik tegen ze zeggen? U heeft het waarschijnlijk net zo gevoeld.

4 jaar hard werken
Maar na vier jaar hard werken is er nu een wereld van verschil. De economie groeit en de werkloosheid daalt snel. Iedere maand vinden twintigduizend mensen een nieuwe baan. De koopkracht stijgt weer. De ongelijkheid neemt af. De armoede daalt. En onze energievoorziening wordt eindelijk echt schoner, dankzij de aanleg van grote windparken op zee.

Dat zijn – al zeg ik het zelf – aardige prestaties. Ik voel het ook om me heen. En in de partij. Het is anders dan twee jaar geleden. Ik merk dat mensen steeds meer waardering hebben voor ons harde werk van de afgelopen jaren. Ik voel de verandering en ik voel de energie om er weer samen de schouders onder te zetten.

En dat is ook hard nodig. Want de opdracht die voor ons ligt is zo mogelijk nog groter dan de opdracht die we achter de rug hebben. Nu Nederland herstelt van de crisis is het onze taak om ervoor te zorgen dat die vooruitgang er niet alleen voor enkelen, maar voor iedereen is.

Een nieuwe investeringsagenda voor Nederland nodig
Daarvoor is een nieuwe investeringsagenda voor Nederland nodig. We moeten zelf weer richting geven aan de toekomst. Investeren in maakindustrie. Duurzame technologie. Zo bouwen we aan een schone economie die goed en voldoende werk biedt voor iedereen. Ik wil investeren in het beste onderwijs ter wereld, vooral vakonderwijs. Zodat ieders talent tot bloei kan komen. Investeren in een zorgzame samenleving, waarin we meer naar elkaar omkijken en de zorg voor iedereen bereikbaar houden.

Ook meer investeren in elkaar
En we moeten meer investeren in elkaar. In een samenleving waarin iedereen zich veilig voelt, en zichzelf kan zijn. Met hoofddoek, in minirok of met keppel. Waarin we met al onze verschillen samen één zijn.

En in de partij
Er is ook een investeringsagenda nodig voor de partij. Er is nieuwe energie nodig, na alle inspanning. Meer talentontwikkeling, nieuwe ideeënvorming en bredere samenwerking met gelijkgestemde organisaties, meer diversiteit en sterke vrouwen in de top, zijn daarbij mijn speerpunten.

Er is veel bereikt, maar er is nog zoveel meer te doen. Ik popel dus om mijn energie, ervaring en ideeën in te zetten om samen met u die opdracht te vervullen. En daarom vraag ik opnieuw uw vertrouwen als partijleider van onze prachtige partij.

Met vriendelijke groet,

Diederik Samsom
doorknokken.nl

Lodewijk Asscher

Samen bouwen aan een toekomst waar we trots op kunnen zijn
We leven in een prachtig land. Maar ik maak me zorgen over onze toekomst. Over hoe kansen verdeeld zijn. Over hoe we met elkaar omgaan. Ik weiger me daarbij neer te leggen. Dat heb ik nooit gedaan.

Als raadslid, wethouder en Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heb ik gemerkt dat we verandering kunnen bereiken. Als we het samen doen. Samen met alle goedwillende mensen binnen en buiten onze partij wil ik bouwen aan het Nederland van onze dromen.

Een land waarin we ongelijkheid bestrijden. Waar hard werken loont. Waar je hulp krijgt als je een keertje pech hebt. Waar we minder schreeuwen en beter naar elkaar luisteren.  Waar we zelf vrij zijn en die vrijheid ook een ander gunnen. Voor een Nederland waar we allemaal trots op zijn.

Daarom wil ik lijsttrekker worden van de Partij van de Arbeid. Laten we samen aan een Partij van de Arbeid bouwen waar we trots op kunnen zijn. Laten we samen een Nederland bouwen waar iedereen trots op kan zijn.

Doet u mee? Want ik heb u nodig.

De afgelopen jaren is veel van onze leden gevraagd. We hadden een lastige klus te klaren en het was niet altijd makkelijk om op verjaardagsfeestjes uit te leggen waarom je lid bent van de PvdA. Daarom ben ik dankbaar dat jullie er waren.

De vele mails, de afdelingsbezoeken, gesprekken met lokale bestuurders en met heel kritische en soms boze leden, ze hebben mij enorm geholpen en er voor gezorgd dat onze plannen beter werden. We hebben als PvdA immers niets aan kritiekloos ja-knikken. Open discussie en open debat maken ons werk beter.

Honderd jaar geleden gaf onze beweging arbeiders een gezicht. Daar mogen we nog steeds trots op zijn. Nu kunnen we er samen voor zorgen dat we in deze cruciale tijd alle goedwillende mensen van Nederland een gezicht geven.

Onze PvdA hoort naast alle mensen te staan
We moeten niet wachten tot kiezers terugkomen naar onze partij. Of het ‘nog een keer uitleggen’. Onze PvdA hoort naast alle mensen te staan in hun dagelijkse strijd om bestaan en om toekomst. Want dat is de les die we kunnen leren uit het verleden, de PvdA krijgt haar gezicht door de mensen die ze een gezicht geeft.

Voor een trots en sociaal Nederland hebben we eerlijke, progressieve spelregels nodig. Graag praat ik hier persoonlijk met u over door tijdens een van mijn bezoeken. Dat gaat misschien niet met iedereen lukken, maar schroom niet om op een andere manier het gesprek aan te gaan op Facebook of me te mailen: info@lodewijkasscher.nl.

En dat gesprek houdt na 8 december en 15 maart wat mij betreft niet op. We gaan samen voor een goed verkiezingsresultaat, maar ook samen over wat we met de uitslag doen.

Daarom zal ik direct na de verkiezingen het land in gaan om – voor we ook maar met enige onderhandeling beginnen – met jullie te bespreken hoe verder te gaan met onze beweging en het land.

Want als ik samen vooruit zeg, bedoel ik ook samen vooruit.

Met vriendelijke groet,

Lodewijk Asscher
lodewijkasscher.nl
Kijk hier mijn spotje >