23 maart 2017

Het jaaroverzicht van 2016 van B&W Haren

Burgemeester en Wethouders informeren de Raad over het voorlopig resultaat van 2016.  Ton Sprenger:

 

 

 

 

 

” Interessant zijn de voorlopige jaarcijfers 2016, waarin tekorten weggestreept worden tegen gelden die voor het sociaal domein bedoeld waren, dus voor mensen die zorg en hulp nodig hebben.
Het college doet precies wat het de B&A groep verwijt: financiële tegenvallers ad hoc oplossen. “

RAADSBERICHT
Nummer : 2017-13
Datum : 14 maart 2017
Onderwerp : Voorlopige jaarcijfers 2016