28 mei 2015

Bezuinigingsvoorstellen van B&W

Bezuinigingsvoorstellen van het College voor 2016. Deze voorstellen worden op 22 juni in de gemeenteraad behandeld.

De politieke partijen bereiden zich hier grondig op voor.  De PvdA fractie informeert zich indien nog nodig bij groepen in de samenleving.  (Het belang van sociaal cultureel werk en cultuur is ons bekend). Ook de leden zijn geraadpleegd. U zult op deze site tegen 22 juni de reactie van de PvdA fractie kunnen lezen.

Hier vindt u de link met de volledige Voorjaarsnota.
Het is een stuk van 56 pagina’s. Dat is niet zo lastig als het lijkt omdat het bestaat uit duidelijke hoofdstukken per onderwerp; ze zijn goed los van elkaar te bekijken. Ga over een onderdeel heen, het kleurt geel, en klik dan aan.

Zo staat op pag.  39 het voor de PvdA belangrijke hoofdstuk 3.13 Welzijn en Zorg.

http://www.raadsnetharen.nl/document.php?m=37&fileid=36991&f=d3b83be3d16e4f1a78131d44f80fc036&attachment=0&c=29531

Het eindigt met 6. Verklarende woordenlijst en met punt 7 het voorstel zoals dat aan de Raad voorgelegd wordt.