4 januari 2015

Bestuurlijke toekomst van Haren – maandag 12 januari in de raad

Iedere stem telt, waarom is de PvdA dan niet wat enthousiaster over 1100 ingevulde stemwijzers, is dat weinig? Een vergelijking:

Het aantal inwoners in Haren is
in Haren midden en west: 11.101
in Haren oost (Oosterhaar):  5.165
in Noordlaren: 549
in Onnen:  708 en
in Glimmen:  1.333

Het totaal aantal inwoners in Haren is dus 18.856.  Van hen hebben 1100 mensen de stemwijzer ingevuld, nog geen 6% en ze waren niet erg gelijkgestemd.

Hier gaat het over op 12 januari:

Bestuurlijke toekomst Haren – het raadsstuk waarover op 12 januari 2014 besloten wordt: Haren bij Groningen-Ten Boer, bij Tynaarlo of zelfstandig?

Bestuurlijke toekomst Haren – het concept raadsbesluit

Een jaar geleden besloot de gemeenteraad in november 2013 om voorlopig samengaan met Groningen en Ten Boer te onderzoeken.

Bestuurlijke Toekomst – met Groningen en Ten Boer

Conclusie van het nieuwe college is dat er nieuw onderzoek moet worden gedaan volgens een projectplan

Bestuurlijke Toekomst – Projectplan

Bestuurlijke Toekomst – Vervolgonderzoek kwalitatieve vragen en antwoorden

Bestuurlijke Toekomst – De ambtelijke slagkracht, gemeten in 2012 moet herijkt – 24 april 2014 – SWOT

Bestuurlijke Toekomst – De uitkomst van de SWOT analyse

 Het college van Haren voert kennismakingsgesprekken met de colleges van

Ten Boer – 22 sept 2014 – Bestuurlijke Toekomst

Tynaarlo – 27 okt. 2014 – Bestuurlijke Toekomst

Hoogezand-Sappemeer – 10 nov. 2014 – Bestuurlijke Toekomst

Bestuurlijk overleg tussen Haren en Groningen – 30 okt. 2014 – Bestuurlijke Toekomst

Gesprek met de provincie Drenthe – 10 nov. 2014  – Bestuurlijke Toekomst

Bestuurlijk overleg met gedeputeerde Wilpstra van Groningen 12 nov. 2014 – Bestuurlijke Toekomst

Een groep burgers bereiden gesprekken met de inwoners voor: de verslagen

Bestuurlijke Toekomst – Een ontwerpteam overlegt over wat de vorm van het proces moet zijn – 9 sept. 2014
Bestuurlijke Toekomst – Er komen 2 avondbijeenkomsten met burgers, op 7 oktober en op 14 november. Volgens de methode Large Scale Intervention. Uitleg, verslag en evaluatie
Bestuurlijke Toekomst – Omdat dit overleg niet voldoende was werden op 27 en 28 november de zgn open-space dagen gehouden; evaluatie

Uitgebreide vergelijking tussen de gemeenten en de diverse aspecten

Bestuurlijke Toekomst Haren – De BTH-wijzer

Bureau Berenschot doet onderzoek naar de ambtelijke kracht van Haren en de kosten van zelfstandigheid

Bestuurlijke Toekomst – Onderzoek naar de mogelijkheden van Haren – 8 nov. 2014

Bestuurlijke Toekomst – Onderzoeksresultaten voor Haren – 10 dec. 2014

Bestuurlijke Toekomst – Benchmarking ambtelijk apparaat, oftewel is de verhouding inwoners-ambtenaren adequaat?  – nov. 2014

Bestuurlijke Toekomst – Benodigde bezuinigingen – 27 november 2014

Bestuurlijke Toekomst – Interne memo over bezuinigingsopgave – 1 december 2014

Bestuurlijke Toekomst – Overzicht over het vastgoed in de gemeente Haren

Bestuurlijke Toekomst – Beleidskader Herindeling Ministerie van Binnenlandse Zaken – R.Plasterk