8 oktober 2014

Bestuurlijke Bijeenkomst over de toekomst van Haren

De gemeente nodigde inwoners uit om mee te denken over de bestuurlijke toekomst van Haren, op 7 oktober en 4 november  in het Postillonhotel. Deze bijeenkomsten moeten leiden tot een definitief raadsvoorstel in december.

Jos Stroomer doet er voor ons verslag van.

Veel inwoners van Haren hebben de moeite genomen de bijeenkomst over de bestuurlijke toekomst van Haren te bezoeken. Veel genodigden en niet aangemelde mensen: er moesten stoelen worden bijgeplaatst. Er zijn veel bekende gezichten en een groot aantal raadsleden.

Na een korte introductie werden mensen in groepjes van 6 a 8 personen verdeeld om samen te discussiëren over de aantrekkelijkheid van Haren en wat mensen jammer vinden in Haren. Veel positieve geluiden waren te horen over het dorpse karakter, het winkelaanbod, ligging dichtbij de stad Groningen, groene karakter, goede voorzieningen etc. Mensen vonden het jammer dat er leegstand is, de intercity er niet meer stopt, het parkeerbeleid. Ook opmerkingen over de schijndemocratie van deze procedure, het slechte bestuur van Haren.Jos Stroomer

Vervolgens werden mensen gevraagd hun ideale samenleving in 2025 voor te stellen. Mensen zagen jong en oud, blank en gekleurd door elkaar wonen, een grote onderlinge betrokkenheid (nabuurschap), goede werkgelegenheid, een zelfbewuste overheid, kleinschaligheid, veiligheid, goed landschapsbeheer, aantrekkelijk voor toerisme, jeugd betrekken bij ontwikkelingen, cultuur etc.

De volgende vraag was eigenlijk de moeilijkste: wat moet het gemeentebestuur doen om dat ideaal te bereiken? Het antwoord kwam er eigenlijk op neer dat de gemeente hetzelfde moet doen als ze altijd al gedaan heeft: mensen bij beslissingen betrekken, initiatieven honoreren (steun aan Scharlakenhof werd als voorbeeld genoemd), in overleg gaan met bewoners.

Aan het eind mochten mensen 3 dotjes plakken op flipovers waarbij zij aangeven welke onderwerpen zij het belangrijkste vinden. Een aantal mensen wilden nu al over herindeling praten maar dat onderwerp werd uitgesteld naar 4 november. Het college heeft beloofd met een onderbouwing te komen van alle varianten, mede gebaseerd op de resultaten van de avond.

Kortom een boeiende avond over veel onderwerpen die Haren aangaan. Een opstap naar de avond van 4 november waar dan hopelijk wél over herindeling gesproken wordt.