23 april 2015

Akkoord Bed, Bad, Brood.

Als sociaaldemocraten iets bindt, is het opkomen voor mensen die kwetsbaar zijn of verkommeren.

Dit akkoord ligt helemaal in de lijn van het eerder door de PvdA ingenomen standpunt:
De PvdA staat voor een humaan asielbeleid. Nederland moet een veilige haven zijn voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Asielzoekers die daarvoor bescherming zoeken in ons land verdienen een eerlijke procedure en fatsoenlijke opvang. Mensen die naar Nederland willen komen voor bijvoorbeeld partnermigratie, werk of studie moeten voldoen aan voorwaarden, maar mogen niet tegen onmogelijke hindernissen oplopen. De PvdA is ook voor een effectief terugkeerbeleid waarbij de menselijke maat en de belangen van kinderen voorop staan. Nederland is zeer gebaat bij een geharmoniseerd Europees asielbeleid waarbij alle lidstaten fatsoenlijke opvang en bescherming bieden.

Hans van der Spek:
Als sociaaldemocraten iets bindt, is het opkomen voor mensen die kwetsbaar zijn of verkommeren. Daarom zijn vragen rondom asiel zo’n ongelooflijk dilemma voor ons: als we mensen die op de vlucht zijn en voor hun leven moeten vrezen hier welkom willen heten, zullen er ook mensen zijn moeten zijn die terugkeren. Omdat ze hier geen uitzicht hebben op een verblijfsstatus.

Ik ben tevreden met dit akkoord. Het bevat wat mij betreft twee heel belangrijke elementen.

Allereerst is er voor het eerst erkenning van het Rijk voor mensen die terug willen keren, maar dat niet kunnen, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst dat niet toestaat. En erkenning voor mensen die morgen wellicht terug willen, maar dat vandaag nog niet kunnen. Zo iemand moet dan de tijd krijgen om te wennen aan het idee van terugkeer. Onder begeleiding van experts kunnen de mensen het gesprek aan gaan.

Ten tweede is er altijd, altijd opvang in gemeentes voor mensen die geen plek hebben. Niemand hoeft onder een een brug te slapen. De burgemeester of wethouder heeft altijd de bevoegdheid om individuele mensen een slaapplek te bieden en op te vangen in het kader van de openbare orde. Ik heb er als wethouder gebruik van gemaakt, en ik zou dat vandaag weer doen.

Niet iedereen die het zou willen kan in Nederland een nieuw bestaan komen opbouwen. Heel veel mensen, die thuis moeten vrezen voor hun leven, wel. Maar er zijn er ook mensen die na een lange procedure in Nederland geen uitzicht hebben gekregen op een status. Een leven in de illegaliteit is allesbehalve menswaardig. Dan ben je als sociaaldemocraat ook verplicht om mensen zo goed als dat kan te helpen met het opbouwen van een goede toekomst in het land waar ze vandaan komen. Dit plan biedt daarvoor de basis.

Tweede Kamerlid Attje Kuiken:
noemt het nieuwe plan voor zes opvanglocaties een belangrijke stap in de goede richting. de Partij van de Arbeid wil dat mensen niet op straat zwerven en dat mensen die terug moeten naar hun land van herkomst daadwerkelijk terug gaan.