26 april 2015

PvdA fractie stelde vragen over Welstand

De Welstandsnota is belangrijk om uw bouwplannen te toetsen aan wat voor onze gemeente gepast en aantrekkelijk geacht wordt. [De ouderwetse naam is Schoonheidscommissie, de werkwijze is veranderd]. De laatste nota stamt uit 2003 en is sterk verouderd. PvdA Haren heeft schriftelijke vragen aan het College gesteld over hoe zij haar wettelijke informerende taak naar de gemeenteraad vorm geeft en of ze, op basis van input van de PvdA, de burger op de gemeentelijke website beter voor zal lichten over welstandsadviezen. Hier nu de antwoorden van het College van B&W.

De vragen van de PvdA en direct daaronder telkens de antwoorden.
Ton: De conclusie kan zijn dat de PvdA op alle punten in het gelijk gesteld wordt. 
Het College gaat mee met alle door ons aangedragen punten en moet dus aan de slag!

Klik hier:

Antwoord op vragen PvdA over Welstand