7 juni 2016

Alle info om op 15 juni 2016 te kunnen beslissen over de toekomst

HAREN :  ZELFSTANDIG  OF  MET  TEN BOER  EN  GRONINGEN?

Twee-stromen-land

Haren koerste al sinds maart 2014 (tevergeefs) aan op samenwerking met Tynaarlo en toen dat niet lukte besloot de raad om als zelfstandige gemeente de toekomst in te gaan. Gesprek met Groningen werd niet gewenst. Met de Provincie werd afgesproken dat er goed onderzoek naar de mogelijkheid voor zelfstandigheid zou worden gedaan door een door Haren gekozen bureau en vraagstelling.
Dit rapport van B&A gaf aan dat zelfstandigheid niet verstandig was tenzij veel knelpunten konden worden opgelost. Haren begon aan het rapport Werken aan Haren om mogelijke zelfstandigheid te onderbouwen. Het gesprek met Groningen en Ten Boer startte olv D66-er Hayo Apotheker.
Resultaat: twee rapporten met aanhang dus. 1. Werken aan Haren en 2. Verkenning gemeentelijke herindeling.

De keuze die B&W aan de raad van 15 juni voorlegt

Handhaving van het raadsbesluit van 14 december 2015 tot voortzetting van de zelfstandige status van de gemeente Haren;
of
Intrekking van het raadsbesluit van 14 december 2015 en de opdracht aan burgemeester en wethouders te geven een herindeling met de gemeenten Groningen en Ten Boer voor te bereiden.

Stroom 1 Haren zelfstandig

De conclusie van Werken aan Haren   Conclusie: zelfstandigheid kan. 15 pagina’s
De conclusie is gebaseerd op deze deelrapporten en bijlagen:

Deelrapport 1  Toekomstvisie 2030 – Een vitale, groene woongemeente in de regio Groningen-Assen
31 pag.

Deelproject 2 Beterr Haren: Een financieel toekomstbestendig Haren
De Managementsamenvatting.
10 pag.

Bijlage 1 Eindconclusie en samenvatting op basis van de Financiële stresstest door Deloitte gedaan mbt de gemeente Haren, op 1 juni 2016
Op basis van de uitgevoerde stresstest komen wij tot de conclusie dat de financiële spankracht van de gemeente (inderdaad) beperkt is.
54 pag.

Bijlage 2 Raadsvoorstel 30 januari 2012; Kadernota weerstandsvermogen en schuldenpositie
6 pag.

Deelproject 3 Burgeremancipatie
13 pag.

Deelproject 4 Bestuurskracht
15 pag.

Deelproject 5 Beterr Haren: de ambtelijke organisatie
11 pag.

Deelproject 6: Verbetering regionale samenwerking
4 pag.

Bijlage met de gemeentelijke samenwerkingsverbanden van Haren per 1 mei 2016
3 pag.

Stroom 2 Verkenning van gemeentelijke herindeling

Verkenning gemeentelijke herindeling Groningen, Haren en Ten Boer

Eindrapportage van het Open Overleg dat de Provincie startte met Haren, Groningen en Ten Boer als eerste verkenning m.b.t. gemeentelijke herindeling.
Het rapport telt inclusief het financieel plaatje van Deloitte 50 pagina’s. Dit rapport is opgesteld in gesprek met de colleges van B&W van Haren, Groningen en Ten Boer. Over de bijdragen van Haren is niets bekend geworden.
50 pag.

Op de gemeentepagina van Haren

De raadsagenda voor 15 juni over herindeling-of-niet