7 oktober 2015

Algemene Ledenvergadering PvdA Haren

Noteer alvast — 19 november 2015 in de Dickensroom van het Clockhuys. Van 20.00 tot 22.00 uur.

Agenda o.a.

Afscheid en welkom

Aftreden van het oude bestuur, aantreden van een nieuw.

Jaarstukken

Begroting, werkplan

Volledige agenda volgt.