28 oktober 2016

Dit kost Zelfstandig Haren in 2017 en daarna

B&W hebben hun begroting gepresenteerd. “Beterr Haren” is nu geopenbaard. Hoeveel Beterr?

Klik hier voor de belangrijkste lastenverhogingen en bezuinigingen

Wethouder financiën Mathilde Stiekema (CDA):  “het is belangrijk de financiële positie van Haren te versterken, zeker gezien de wens een zelfstandige gemeente te blijven. Wij gaan in de periode 2017-2020 dan ook begrotingsoverschotten creëren oplopend van 1,2 miljoen euro in 2017 en 2,3 miljoen euro in 2018 en de jaren daarna. Zo vergroten wij ons eigen vermogen, oftewel onze Algemene Reserve, met 8 miljoen euro om meer vet op onze botten te krijgen. Dit kan echter niet zonder offers te brengen. Zo moeten wij bezuinigen op voorzieningen en onze organisatie en krijgen inwoners te maken met lastenverhoging. Echter, wij hebben in onze begroting geprobeerd dit zo evenwichtig mogelijk vorm te geven en dit binnen alle redelijkheid te doen.”

Het bezuinigen op de organisatie lijkt makkelijk te gaan. Volgens onze laatste berichten zijn er minstens 18 ambtenaren vertrokken of ziek thuis. Groningen heeft er al goede ambtenaren bij gekregen!

De begroting wordt zoals gebruikelijk door de fracties diepgaand bestudeerd. Op 9 november is de eerste behandeling in de raad. De conclusies van de PvdA fractie vindt u dan op deze site.

De volledige begroting zoals ook te vinden op de gemeentepagina van Haren:

gemeente-haren-programmabegroting-2017

bijlagenboek-begroting-2017