8 maart 2016

Tip van gedeputeerde Patrick Brouns

Bron:  RTV-Noord.

Bron: Haren de Krant

 

 

RTV – Noord – dinsdag 8 maart 2016

‘Onvoldoende bestuurlijk vermogen’
Vorige week lekte een extern onderzoeksrapport uit. Daarin wordt geconcludeerd dat Haren niet de financiële draagkracht en onvoldoende bestuurlijk vermogen heeft om zelfstandig verder te gaan. Het rapport is mede op initiatief van de provincie Groningen gemaakt.

Het gemeentebestuur van Haren laat zich daar niet door uit het veld slaan. D66-wethouder Michiel Verbeek zegt nog kansen genoeg te zien om zelfstandig te blijven.

‘Beterende hand’
‘Wij erkennen de gesignaleerde knelpunten, maar we moeten er niet aan voorbij gaan dat er ook heel veel goed gaat. Een van de conclusies is ook dat Haren de wettelijke taken goed uitvoert. En de financiële positie van Haren is aan de beterende hand. Dat biedt kansen voor de toekomst,’ vindt Verbeek.

Tot de zomer
De provincie heeft besloten Haren nog tot de zomer de tijd te geven om te onderzoeken of Haren daadwerkelijk alleen verder kan. Daarbij krijgt de gemeente nog wel een duidelijke tip van CDA-gedeputeerde Patrick Brouns mee.

‘Aangezien de ernst van de bevindingen van het onderzoeksbureau, geven we wel de nadrukkelijke aanbeveling mee om toch ook het gesprek met de gemeente Groningen aan te gaan. En dus te kijken wat deze gemeente voor Haren kan betekenen’, aldus Brouns.

 

Haren de Krant – dinsdag 08 maart 2016
door: Redactie

Gedeputeerde Patrick Brouns: ‘Haren kan écht beter met Groningen/Ten Boer fuseren’

“Ik ben oprecht geschrokken van een aantal passages in het rapport over de bestuurskracht van Haren”, zegt gedeputeerde Patrick Brouns van de provincie Groningen. In zijn rol moet hij de minister straks toelichten waarom Haren zelfstandig zou moeten blijven. Door het rapport is hij ervan overtuigd dat Haren gaat fuseren met Groningen.

Brouns: “Nadat Haren al drie keer een ander besluit had genomen had ik een goede argumentatie nodig waarom het na drie raadsbesluiten dan uiteindelijk zelfstandigheid moet worden. Daarom heb ik aan Haren aangeboden dit te laten onderzoeken. Voor onze rekening. Maar ik kan u zeggen: als het onderzoek had aangetoond dat Haren sterk genoeg is om als zelfstandige gemeente voort te bestaan, had ik dat zonder meer gerespecteerd. En me daarbij neergelegd. Na lezing van dit rapport denk ik: Haren, je kunt nu toch echt beter gaan fuseren met Groningen en Ten Boer.”

Tenzij

De gedeputeerde vindt dat het rapport een paar zeer stevige uitspraken doet over Haren. Over een raad die geen kaders stelt, zwak ambtelijk apparaat, ontbreken van een lange termijn visie en een zorgelijke financiële situatie.
Brouns:”Dat is nogal wat. En als daarbij ook nog wordt gezegd dat de manier waarop Haren deze problemen het hoofd wil bieden niet perspectiefvol is……” (samenwerken met andere gemeenten en meer taken bij burgers neerleggen, red).  Brouns kent de slogan van de onderzoekers: ‘Haren niet zelfstandig, tenzij.’ Hij denkt dat Haren zich zal vertillen aan het oplossen van dat ‘tenzij’. Hij zegt dat niet expliciet, maar impliciet. En het college van Haren denkt daar heel anders over.

Raad weer aan zet

Volgens Brouns moet de raad nu oordelen. “Die raadsleden zijn denk ik ook geschrokken van enkele bevindingen in het rapport”, zegt hij. Daarna zal het college haar keuzes moeten maken. Wat Brouns betreft: kiezen voor een fusie met Groningen en Ten Boer. “Ik adviseer Haren nu al in gesprek te gaan met Groningen om te kijken hoe de verbeterpunten in het rapport kunnen worden aangepakt. Het kan nog.”

©2016 Haren de Krant