Door op 16 december 2015

Standpunt PvdA over Haren Zelfstandig + update

Over één ding was de raad het in januari 2015 eens: Haren kon niet zelfstandig verder, er moest een partner gezocht. Dat zou Tynaarlo moeten zijn. Woordvoerder herindeling Lammie Schuiling reageert vanuit de PvdA

 

Raad in januari 2015: “Haren Zelfstandig” geen optie

In de commissievergadering van 8 december j.l. hebben we al onze verbazing en verwondering uitgesproken. De zwaai is gemaakt van “noodzaak tot herindelen” naar “Haren Zelfstandig””. De raad gaf in  januari 2015 toch duidelijk aan dat “Haren Zelfstandig” geen optie is!

U kiest voor draagvlak. Daarom werd in januari 2015 ook niet gekozen voor herindelen met Groningen en Ten Boer. Dit was wel de sterkste optie wat betreft bestuurskracht maar scoorde op draagvlak onvoldoende..
U meldde: er was een alternatief, Tynaarlo, want Haren zelfstandig is geen optie.

En waar kiest u nu voor: Haren Zelfstandig!

U heeft ons niet kunnen overtuigen dat er een visie ten grondslag ligt aan dit voorstel; dat hiermee een robuust toekomstbestendig bestuur is gegarandeerd.

Vragen

 • Hoe denkt u mee te kunnen doen aan de samenwerkingsrelaties? Hebben we daar als kleine gemeente wel iets in te brengen; of in het grote regionale geheel? Daar hebben we zorgen over die vertaald kunnen worden naar onze inwoners.
 • We betreuren het dat u heeft aangegeven niet mee te willen gaan in de verkenningsgesprekken met de gemeente Groningen en Ten Boer.
 • Wat als het tot een gedwongen herindeling zou komen, welke risico’s lopen we dan als gemeente?
  De brief van Gedeputeerde Staten van 3 december j.l. geeft immers aan dat de Provincie kan ingrijpen als dat nodig wordt geacht. Hiervoor hebben wij een amendement ingediend.
 • U geeft aan dat de organisatie een ontwikkelingstraject aan gaat met als doel om tot een “Toekomst-bestendige bestuurskracht”  te komen.
  Hoeveel tijd denkt u hier voor nodig te hebben? Waarom heeft u dit niet gelijk in het voorjaar ingezet? Dan was nu het kosten-baten verhaal duidelijk geweest en had dit meegewogen kunnen worden in de besluitvorming.
 • Financiën:
  Het rapport Berenschot liegt er niet om: vanaf 2016 tot en met 2022 acht (8) miljoen bezuinigen bij de optie Haren Zelfstandig!
  Hoe denkt u dit op te brengen? We redden dat misschien de komende 2 of 3 jaar vanwege de extra gelden van het Rijk voor het Sociale Domein. Wel een erg smalle basis om tot een Toekomstig-bestendige bestuurskracht te komen!

Kortom
Wij missen een visie onder het collegevoorstel voor Haren Zelfstandig en zullen hier niet mee in kunnen stemmen. .
Kiezen voor Haren Zelfstandig met de deur op een kier naar Tynaarlo en het risico voor een gedwongen herindeling, of zoals GVH voorstelde zoeken naar een andere gemeente passend bij ons. Daarvan vragen we ons  af  (op uw eigen woord terugkomend)  is dit zwalken?
.

Wij gaan voor Duurzaam: een Toekomst-bestendige bestuurskracht door herindelen met Groningen en Ten Boer.

Lammie Schuiling
namens de fractie van de PvdA

Update van stemming in de raad:
De collegepartijen D66, GVH, VVD kregen ondersteuning van het CDA dat zich al onder Valkema voor Tynaarlo had uitgesproken. Daarmee waren er 12 stemmen voor het voorstel Zelfstandig en 5 stemmen tegen van PvdA, GroenLinks en ChristenUnie die fusie absoluut noodzakelijk achten. Ondertussen heeft Gedeputeerde Staten hulp aangeboden om de onderbouwing die Haren nog mist op te stellen. Ons college ziet dit niet als bewijs dat Haren helemaal zijn eigen boontjes kan doppen. Zie ook Haren de Krant