Door op 31 mei 2015

Scharlakenbos, hoe nu?

Ton Sprenger vraagt namens de PvdA-fractie Haren hoe ver het College van B&W is met de afspraken die meer dan een jaar geleden zijn gemaakt met betrekking tot het Scharlakenbos.

Onderwerp: schriftelijke vragen mbt. voortgang beheer en overdracht Scharlakenbos
Datum:       01-06-2015

Geacht college,

In februari 2014 heeft de raad de uitgangspunten voor het Scharlakenbos gebied vastgesteld.
Deze uitgangspunten zijn in nauwe samenspraak met alle direct betrokkenen opgesteld en diezelfde betrokkenen waren blij met de voortgang van dit proces.

Eén van de opties om deze uitgangspunten concreet te maken was om met een particuliere partij in gesprek te gaan over beheer en eventuele overdracht van dit gebied.
Inmiddels zijn we nu ruim een jaar verder en de PvdA fractie heeft enkele vragen over dit dossier.

  1. Onderschrijft het college de uitgangspunten zoals deze door de raad zijn vastgesteld nog steeds?
  2. Welke concrete acties heeft u sindsdien ondernomen om verdere invulling te geven aan deze uitgangspunten?
  3. Waar hebben deze acties toe geleid en hoe ziet het college de urgentie om met dit dossier verder te komen?
  4. Welk perspectief ziet het college op korte termijn voor concrete resultaten en hoe worden deze met de direct betrokkenen gecommuniceerd

Namens de PvdA fractie,
Ton Sprenger, fractievoorzitter

1-1-Fractie PvdA2

 

 

 

 

 

 

2015-06-01 Schriftelijke vragen PvdA Haren voortgang Scharlakenbos