15 februari 2015

Hoort u het goed? Doveninternaat is in gevarenzone!

Het unieke internaat van Guyot-Kentalis in Haren wordt bedreigd met sluiting. Reden: onhandige regelgeving. De ontwikkeling van jonge slechthorende mensen komt ernstig in gevaar. Bezwaar maken helpt – wij hebben persoonlijk de petitie al ondertekend.

Kentalis is er voor mensen met een taal- of spraakstoornis of die doof, slechthorend, autistisch of doofblind zijn. Medewerkers van Kentalis zijn specialisten in visuele communicatie. Het zijn vakkundige en toegewijde medewerkers. Zij zetten zich in om mensen met een communicatieve beperking een betere kwaliteit van leven te bieden.

Lammie Schuiling – gemeenteraadslid voor de PvdA en Kentalis-medewerker (foto)
Kentalis is een tweetalige school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aan dove en slechthorende leerlingen. Daar is er in Nederland maar één van en die staat in Haren, ver van de woonplaats van de meeste dove jongeren. Daarom is er ook een internaat in Haren, waar deze jongeren, onder begeleiding van gebaarvaardig en deskundig personeel, door de week kunnen wonen.

We plukken daar in Haren ook de vruchten van: aan het jaarlijkse gemeentelijke evenement De Dag van de Democratie deden niet alleen de scholen Zernike en Maartenscollege mee maar ook Kentalis.

Niet alleen is het internaat een belangrijke schakel in het onderwijs aan deze kinderen, het is ook een belangrijke sociale voorziening voor ze: de jongeren zitten in de leeftijdsfase dat vriendschappen superbelangrijk zijn; contacten met “lotgenoten”, met wie zij zonder enige belemmering over alles kunnen praten (= gebaren) voorkomt isolement in de schoolsituatie.

Tweetalig betekent: onderwijs in Nederlands en in Gebarentaal.

Reden van probleem: kortzichtig subsidiebeleid
Het geld voor deze belangrijke voorziening is overgeheveld van het ministerie van VWS (Volksgezondheid-Welzijn-Sport) naar OCW (Onderwijs-Cultuur-Wetenschap). Daar zou het beter passen en OCW zou met een definitieve oplossing moeten komen; definitief, want er wordt al enkele jaren geschoven met deze post.
Definitief lijkt nu te worden: internaat afschaffen, want het past niet binnen de regels van ‘passend onderwijs’. Kinderen moeten naar een reguliere school dicht bij hun huis met zo nodig de hulp van een tolk. (Groter isolement voor de kinderen en over goedkoop gesproken!)

Petitie
Uw ondertekening van deze petitie zou zeer op prijs worden gesteld.
Petitie

FODOK – de Federatie van ouders van dove kinderen
Roept het ministerie van OCW op een einde te maken aan een beschamende bureaucratische patstelling die dove kinderen hun toekomst kan kosten.

Over Kentalis
De opleiding in Haren
Koninklijke Kentalis op youtube
Uitleg over Passend Onderwijs op youtube

PvdA
De PvdA in de Tweede Kamer heeft inmiddels vragen over de kwestie gesteld aan staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs. (RTV Noord)