14 juni 2016

13 juni – Een wethouder minder en een spoeddebat

Na het vertrek van wethouder Lambeck

Wethouders-vacature
Naar verwachting zal de belangrijke raadsvergadering op woensdag het met twee ipv drie wethouders moeten doen. Vervanging van mevrouw Paula Lambeck is niet eenvoudig.

Het is duidelijk dat de oppositie (GroenLinks, ChristenUnie en PvdA) geen vervangend wethouder zullen leveren. Zij keuren het ten koste van alles Zelfstandig blijven van Haren af, omdat dat  roekeloos financieel beleid met zich meebrengt. Ook de VVD steunt het beleid nu niet meer. Van de 17 raadsleden zijn er nu 7 voor gesprek met Groningen en Ten Boer.

Het CDA wil wel meestrijden voor een zelfstandig Haren maar heeft in de Voorjaarsnota nu al enorm fel commentaar gegeven op het financiële beleid van dit college. Als je deze reactie leest kun je je niet voorstellen dat het CDA hier zelf nog medeverantwoordelijk voor kan zijn. Lees:  6 juni CDA reactie mbt herindeling, is een frontale aanval op het huidige college

Een tweede wethouder van VVD of GVH betekent dat het college bij stemmingen op 8 van de 17 stemmen kan rekenen. Steun van het CDA is dus erg nodig.

Verdeling van de posten
De taken van Paula Lambeck worden nu waargenomen door
Wethouder Michiel Verbeek [financiën en belastingen,  grondexploitaties, mobiliteit en bereikbaarheid]
Wethouder Mariska Sloot [recreatie en toerisme, cultuur, vastgoed, nutsbedrijven, dorpswethouder Glimmen en Noordlaren] en
Burgemeester Pieter van Veen [ economische zaken, centrumplannen (ontwikkeling Haderaplein / Raadhuisplein) en ‘ont’regelen]

Het Spoeddebat
PvdA, ChristenUnie en GroenLinks vroegen direct na bekend worden van Lambecks aftreden een spoeddebat aan. Het moest maar eens uit zijn met het achterkamertjes-overleg. Ze wilden dat het college in het openbaar verantwoording zou afleggen over het waarom, over het waarom nú en over het besturen van Haren in het vervolg. Hoe kan het toch dat D66 en Gezond Verstand Haren desondanks nog steeds blijven geloven in zelfstandigheid? Hoe kan het dat deze partijen rapport na rapport naast zich neerleggen?
Hein Bloemink:
“Over gebrek aan communicatie merkte Ton Sprenger (PvdA) op dat de website van de gemeente nog steeds geen informatie verstrekte over de situatie en slechts melding maakte van de afsluiting van een straat. Wethouder Mariska Sloot zei dat berichtgeving over het opstappen van een wethouder geen zaak van de gemeentelijke website is, maar van de betrokkene en haar fractie zelf…
… Stoom afblazen wilde de oppositie ook over de manier waarop wethouder Verbeek in de media had gereageerd op de second opinion die gedeputeerde Patrick Brouns had laten schrijven door B&A. Ton Sprenger vroeg zich af of Verbeek termen als ‘volstrekte onzin’ en ‘woedend’ wilde terugnemen.
… Nuanceren was het toen voor wethouder Michiel Verbeek, die in aanmerkelijk minder felle bewoordingen zijn teleurstelling over de gang van zaken uitlegde. Inhoudelijk slaat B&A de plank volgens hem mis als het gaat om de positie van het weerstandsvermogen. Die wordt volgens hem veel te somber geschetst.
En over de timing: “Ik wist niet beter dan dat de raad nu over de twee rapporten zou gaan praten en dan was daar opeens de second opinion van de provincie, waar wij niets van wisten”, zei Verbeek. Burgemeester Pieter van Veen zei dat de gedeputeerde hem vrijdag had gebeld om de second opinion aan te kondigen, waarna deze razendsnel openbaar was gemaakt. Het was duidelijk dat Verbeek van de vinnige communicatie met Patrick Brouns geen halszaak wilde maken, dus bond hij in. “We hebben een prima werkrelatie”, zei hij.
Het is allemaal al ingewikkeld genoeg, zag men hem denken. De kern van de zaak is dat er woensdag 15 juni moet worden vergaderd over het rapport van de provincie (fusie) en van de gemeente Haren (zelfstandig blijven).”