Herindeling op rij

Door Betty Sinnema-Korenhoff op 27 november 2017

* Herindeling Haren op rij *

De officiële stukken t/m januari 2018

College en raadsmeerderheid willen een mogelijke zelfstandigheid van Haren blijven onderzoeken. Gesprek met Groningen werd steeds afgewezen, maar uiteindelijk door Gedeputeerde Staten opgelegd. Alle rapporten wijzen uit dat Haren als zelfstandige gemeente geen goed toekomstperspectief heeft; het dreigt geïsoleerd in de regio te komen staan. Groningen en Ten Boer zijn vergevorderd in hun samenwerkingsproces en kunnen niet meer op Haren wachten.

2018

21 november – Gemeenteraadsverkiezingen in Stad Groningen

——-mei  Eerste Kamer stemming over samengaan Groningen Haren Ten Boer

15 mei  Eerste Kamer bespreekt in de commissie de herindelingen

24 april Tweede Kamer – stemming. Reactie van PvdA en pers

17 april Tweede Kamer – plenair debat over samengaan Groningen-Haren-Ten Boer. Meerderheid akkoord.

7 april – Al in juni 2016 was bekend dat zelfstandigheid Haren niet meer mogelijk is.

26 januari – Verslag van de Tweede Kamercommissie van BZ over samengaan van de 3 gemeenten

19 januari – Agenda en insprekers hoorzitting; Laatste spreker, niet op de agenda, is burg. van Tynaarlo Thijssen, door de commissie uitgenodigd..

2017

8 december – Dringend beroep van provincie op Haren om alsnog mee te doen aan overleg in belang van inwoners

7 december – PvdA afdelingen Haren, Groningen en Ten Boer gaan samen om de verkiezingen (vermoedelijk in november 2018) voor te kunnen bereiden.

Hoorzitting op 13 nov aangekondigd wordt verwacht op 19 januari 2018

12 oktober 2017 – de Koninklijke boodschap

12 oktober – Het Wetsvoorstel

12 oktober – De Memorie van Toelichting

12 oktober – Het Advies van de Raad van State

7 juli – Officiële bekendmaking Rijk mbt samenvoegingen in Groningen en Zuid-Holland

1 februari – Het herindelingsadvies voor GHTB wordt in Provinciale Staten vastgesteld en een personeelsconvenant wordt ondertekend.

2016

20 december 2016 – Gedeputeerde Staten leggen aan Provinciale Staten het herindelingsadvies Groningen-Haren-ten Boer voor nadat alle zienswijzen verwerkt zijn. Het definitieve besluit valt in Provinciale Staten op 1 februari 2017

20 september – Haren onder ‘zwaar’ financieel toezicht geplaatst (brief van GS aan Raad en College van Haren)

14 september – Herindelingswebsite van Groningen, Ten Boer en Haren; uw bron van informatie  (website)

13 september – Het Herindelingsplan; Haren laat bij de presentatie verstek gaan  (rapport)

6 september – Ongeruste OndernemingsRaad schrijft Gedeputeerde (brief)

5 september – College en (meerderheid van) de Raad) weigeren verdere medewerking, en laten inwoners en personeel in de kou staan (notulen)

31 augustus – Flyer met de Hoofdlijnen van het Herindelingsontwerp

31 augustus – Flyer over de Inspraakprocedure

29 augustus – Rapport COELO naar financiële positie Haren

19 augustus – Minister weigert verzoek van B&W (brief 1 aug.) want wil geen vertraging meer

18 augustus – GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en VVD reageren op de brief van B&W aan de minister (van 1 aug.)

18 augustus – GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en VVD reageren op Subsidie aan Burgercomite (besluit B&W van 11 aug.)

16 augustus – VERLOOP PROCEDURE van concept-herindelingsplan tot vaststelling + uitnodiging (persbericht)

11 augustus – Haren draagt €6.000 bij aan financieel onderzoek van €14.000 (persbericht  B&W Haren)

1 augustus  –  Brief van het college aan minister Plasterk met verzoek om besluit van GS (herindelen) te verwerpen

12 juli  –  Brief van B&W Haren aan Gedeputeerde Staten om mee te delen dat de meerderheid van de raad [D66,GVHenCDA] bezwaar aantekent tegen het besluit van GS van 28 juni en dat ook de Minister verzocht zal worden om het besluit te vernietigen

30 juni –  Brief aan raad: meerderheid van college wil meepraten maar onder protest

28 juni –  Het Besluit van Gedeputeerde State; brief aan de 3 gemeenten

15 juni –  TIJDPAD HERINDELING – de planning

15 juni  –  Weer raad over zelfstandigheid na oordeel GS – (concept) verslag

16 juni –  Beterr Haren van B&W schiet tekort omdat … Conclusie is dus dat herindeling onvermijdelijk is.

11  juni –  Spoeddebat PvdA, GroenLinks en ChristenUnie over bestuurscrisis (vertrek VVD)

11  juni –  VVD stapt uit het College van B&W, want gelooft niet meer in zelfstandigheid

10 juni –   Gedeputeerde Staten oordeelt over Haren Beterr : “Onvoldoende”

10 juni  –  Sterk verkort de eindconclusies van beide rapporten

3  juni  –   Beide rapporten klaar! Haren Zelfstandig of Versterking door herindeling?

3  juni  –   Financiële positie Haren, rapport Deloitte

2  juni  –   Burgemeesters spelen Het Grote Herindelingsspel van het DvhN

26 mei –  Gemeente Haren wacht de komende jaren grote financiële uitdaging

11 mei  –  Twee week vertraging. De deadline is verschoven naar 15 juni.

7 april  –  Besluit in raad omtrent organisatie van aanpak Haren Beterr

11 april  –  Harens inbreng in het open overleg met gesprekspartners Groningen en Ten Boer maar onbekend is of het daar van gekomen is!

15 april  –  Hayo Apotheker leidt de fusiegesprekken tussen Haren – Groningen – Ten Boer

8  april  –  B&W lanceert het plan van aanpak voor een Beterr Haren. Het moet Haren de sterkte geven om zelfstandig te kunnen blijven

8  april –  De raad kiest in grote meerderheid voor zelfstandigheid en tegen elk gesprek met Groningen. RTV-Noord en PvdA

7  april – PvdA stelt B&W vragen over de voortgang van de noodzakelijke verbeteringen om zelfstandig te kunnen blijven+antwoorden

7  april – Provinciale staten verplicht Haren tot overleg met Groningen en Ten Boer

30 maart – Ten Boer over Herindeling

30 maart – Post van Provinciale Staten aan de 3 gemeenten. De argumenten en het besluit om nu te starten met de Wet algemene regels herindeling

30 maart – Gedeputeerde stelt dat de Provincie nu een besluit moet nemen want Haren treuzelt te lang

29 maart –  Wethouder Verbeek geeft toe de raad onjuist ingelicht te hebben

29 maart – De motie van CU, GrL, PvdA om eindelijk ook met Groningen en Ten Boer  het overleg aan te gaan

28 maart – De brief van gedeputeerde Patrick Brouns aan B&W en de raad. De argumenten

22 maart – Verslag vanaf de tribune: VOL  ONGELOOF EN BESCHAAMD

15 maart – Brief van Gedeputeerde Staten aan B&W en Raad van Haren “Zinvol is alleen nog overleg met Groningen en Ten Boer”

10 maart – GA IN GESPREK! Oproep van PvdA, GroenLinks en ChristenUnie en

7   maart – DOE  OOGKLEPPEN AF en kies wat het beste is voor onze inwoners!

8 maart – B&W van Haren ziet kansen om zelfstandig en robuust de toekomst in te gaan, ondanks de zwakke plekken die B&A aangeeft

4 maart – Origineel rapport van B&A over de bestuurskracht van Haren. Onderzoek in opdracht van Provinciale Staten die moet constateren dat de keuze van Haren voor zelfstandigheid niet op argumenten is gestoeld. B&W bepaalde de keuze voor het onderzoeksbureau en de vraagstelling

2013

Standpunt van PvdA Haren; vanaf het begin consequent, logisch en betrouwbaar. Zie onze opvattingen in 2013

2013 Verkiezingsprogramma PvdA Haren 2014 – 2018

2013 – Standpunt PvdA Haren – 25 november 2013 – De beste keuze voor de belangen van onze inwoners

2013 – PvdA wil identiteit van Haren behouden – 9 oktober 2013