Algemene Ledenvergadering PvdA Groningen

https://www.pvdagroningen.nl/web/wp-content/uploads/2018/09/Agenda-ALV-20-september-2018.pdf

Agenda Vergadering ALV 20 september 2018
Locatie: Ons Pand
20.00 uur -22.00 uur
Zaal 1
Deel 1 20.00 uur
1.
Opening
2.
Vaststelling agenda
3.
Mededelingen en nieuws uit de afdeling
4.
Voorstellen campagneteam
5.
Stand van zaken campagne; Krista vertelt
6.
Nieuws vanuit college
7.
Nieuws vanuit de fracties
8.
Rondvraag