3 juli, om 16:30

Samenvoeging Groningen Haren Ten Boer – volgende stapje

Samenvoeging van Groningen Haren en Ten Boer

Het voorstel (TK, 2) is op 24 april 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Vóór: PvdA, GroenLinks, DENK, D66, VVD, CDA en ChristenUnie.

Tegen: PVV, SP, PvdD, 50PLUS, SGP en FvD.

De leden van de Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken hebben gereageerd en vragen gesteld over het samenvoegingsbesluit van de Tweede Kamer

De minister heeft op 15 juni 2018 de Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) geantwoord in de  memorie van antwoord (EK 34.805 c.a., B). De commissie van de Eerste Kamer levert op 3 juli 2018 inbreng voor het verslag. De commissie stelt voor om, onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag (uiterlijk 6 juli 2018, 17.00 uur), het wetsvoorstel op 9 en/of 10 juli 2018 plenair te behandelen.

Plenaire vergadering

Gereserveerd op de agenda staan 9 en 10 juli