12 juni

Herindeling in de Eerste Kamer commissie – Laatste nieuws

Laatste nieuws:

Het voorlopig verslag  van 5 juni is voorzien voor 12 juni 2018.

Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) vond plaats op 5 juni 2018. 

In een procedurevergadering in de Eerste Kamer op dinsdag 15 mei is in beslotenheid o.a. vergaderd over Samenvoeging gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer (dossier 34.805)

Eerste Kamer over de aanleiding:

“Dit wetsvoorstel strekt tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer tot de nieuwe gemeente Groningen.

Aanleiding voor het wetsvoorstel is het herindelingsadvies van de provincie Groningen, voorzien van positieve zienswijzen van de gemeenten Groningen en Ten Boer. Het draagvlak voor deze herindeling is in de gemeente Haren weliswaar beperkt, maar de regering acht het van belang dat wordt gekomen tot een duurzame oplossing voor de regio, opdat de gemeenten in deze regio zich kunnen richten op hun taken in plaats van voortdurende discussies over de bestuurlijke toekomst. Het toekomstperspectief van Haren is zodanig onzeker dat een zelfstandig voortbestaan van deze gemeente risicovol is. Een herindeling met de gemeenten Groningen en Ten Boer is voor Haren op korte termijn de enige optie tot herindeling.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.”

Het voorstel (TK, 2) is op 24 april 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.
Voor: PvdA, GroenLinks, DENK, D66, VVD, CDA en ChristenUnie.
Tegen: PVV, SP, PvdD, 50PLUS, SGP en FvD.

https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20180516/nieuws_uit_de_commissies_dinsdag

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34805_samenvoeging_gemeenten