Gemeenteraadsvergadering Haren

25 juni, van 20:00 tot 23:00 | Gemeentehuis Raadhuisplein

Met o.a. de toekomst van ’t Clockhuys en de Centrumvisie

AGENDAPUNTEN:
1 Opening en mededeling voorzitter
2 Vaststelling agenda en primus (bepalen volgorden bij hoofdelijke stemming)
3 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 mei 2018
4 Ingekomen stukken (ter inzage)
5 Mededelingen
6 Terugekoppeling herindeling
Hamerstukken
7 Herziening Algemene Plaatselijke Verordening Haren 2014
8 Benoeming leden RVT Stichting Baasis
Bespreekstukken
9 Gewijzigd ontwerpbesluit VVGB bouwplan Rijksstraatweg 37a te Glimmen
10 Toekomst ’t Clockhuys – CKC
11 Centrumvisie
12 Rekenkamerrapport Onderzoek Sportvoorzieningen
13 Vragenuur
14 Sluiting

https://www.raadsnetharen.nl/raadsnet/agenda_3901/item/vergadering-gemeenteraad_2056.html