Gemeenteraad Haren met belangrijke agenda

2 juli, van 20:00 tot 23:00
Plaats:Raadzaal, Gemeentehuis
Tijd:20:00-23:00
Plaats:Raadzaal, Gemeentehuis
Tijd:20:00-23:00

Jaarrekening 2017 / Voorjaarsnota 2018

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en mededeling voorzitter

2 Vaststelling agenda en primus (bepalen volgorde bij hoofdelijke stemming)

3 Mededelingen

4 Terugkoppeling herindeling

4a Spreekrecht

5 Verkoopvoorstel De Rieshoek aan Stichting behoud en beheer gebouw De Rieshoek te Noordlaren

6 Stand van zaken projecten en grondexploitaties 1 januari 2018

7 Vaststelling Jaarstukken 2017

8 Vaststelling Voorjaarsrapportage 2018

9 Perspectiefnota 2019

10 Vragenuur

11 Sluiting