30 oktober 2013 | Buurthuis de Mellenshorst

Bijeenkomst in de Mellenshorst

Informatie en brainstormbijeenkomst in buurthuis de Mellenshorst. Gespreksleider Hein Bloemink.

Vragen die aan de orde komen zijn o.a. wat de gevolgen van de veranderingen op het gebied van zorg en welzijn betekenen voor de Harense samenleving en de inwoners van Oosterhaar, hoe we de kracht, creativiteit en betrokkenheid van wijkbewoners hierop kunnen organiseren en wat de rol van buurthuis De Mellenshorst hierin kan zijn.