24 februari 2014 | gemeentehuis

Bewonersavond 1 over herindeling

De burgemeester houdt een korte inleiding en inwoners kunnen met fracties/gemeenteraadsleden in gesprek gaan, in een soort marktopstelling. Kom luisteren en meedenken, ook met je eigen partij! De avonden beginnen om 19.30 uur : 24 febr op het gemeentehuis.