8 mei, van 20:00 tot 23:00 | Gemeentehuis Haren

8 mei Raadsvergadering in Haren over besluit fusie – de bijlagen

Raadsvergadering Haren
20:00-23:00 uur in de raadzaal

Agenda

Duiding van de uitkomst van het Tweede Kamer besluit  +  Voorstel van het college

Bijlage: de Bestuursovereenkomst die Groningen en Ten Boer in februari hun gemeenteraden vaststelden (Haren wilde niet meepraten).

Behandeling in de Eerste Kamer
De commissie Binnenlandse Zaken van de Eerste Kamer behandelt op dinsdag 15 mei de 12 gemeentelijke herindeling onder agendapunt 212 gemeentelijke herindelingen. Groningen, Haren, Ten Boer (34.805) als eerste.