Nieuws

Nieuws over herindelingsproces

door Ton Sprenger op 28 november 2015

1.De officiële reactie van Tynaarlo op het huwelijksaanzoek van Haren en 2.De reactie van de provincie Groningen op de stand van zaken in alle Groningse gemeenten. 3+4De raadsstukken voor 8 en 14 december. 5+6De raadsagenda’s.  

lees verder »

Uitzending gemist?

28 november 2015

Ton Sprenger (voorz. PvdA-fractie) en Michiel Verbeek (weth. voor o.a. herindeling en sociaal Domein) spraken over het welzijnsbeleid zoals dat momenteel door de gemeente wordt vorm gegeven. Terughoren?

lees verder »

PvdA Haren over Wonen

27 november 2015
Foto Lammie Schuiling, Ton Sprenger (fractievoorz.),Annette Harder,Jos Stroomer

Wij vinden dat onze gemeente Haren garant moet staan voor voldoende en betaalbare sociale woningbouw. Met de huurdersorganisatie willen we afspraken maken over de prestaties die de woningcorporaties in onze gemeente daarvoor moeten gaan leveren.

lees verder »

Vrijheid, gelijkheid, broederschap

27 november 2015

Theo Sieling, afdelingsvoorzitter van PvdA Haren: “Doe je mee?”

lees verder »

Corrie Rot: Ouderenadviseur met pensioen

door Betty Sinnema-Korenhoff op 26 november 2015

In september 2001 kreeg Haren een ouderenadviseur in de persoon van Corrie Rot. De eerste en naar het zich laat aanzien ook de laatste, want Haren bezuinigt op welzijn!.  

lees verder »

Piet Notebomer doet verslag vanuit gewest Groningen

25 november 2015

Piet: Zaterdag de 21e November ben ik als vertegenwoordiger van de afdeling Haren naar de gewestelijke jaarvergadering van het gewest Groningen van de PvdA geweest in “ Ons Pand” in “Stad”.  

lees verder »

PvdA en het Openbaar en Publiek vervoer

24 november 2015

Slimmer omgaan met het combineren van de diverse vormen van Openbaar en Publiek vervoer – fractie wil dat de raad hier vroegtijdig bij betrokken wordt, zodat we onze invloed aan kunnen wenden op de verdere integratie van deze vervoersstromen.  

lees verder »

Wat betekent het belastingvoorstel voor u persoonlijk?

24 november 2015

PvdA en VVD zijn het in de Tweede Kamer eens over het belastingplan 2016: lastenverlichting van 5 miljard, met gunstige effecten op o.a. werkgelegenheid en lage inkomens. Wat betekent dat voor u in uw situatie?  

lees verder »

Klimaatwet voor een schone en groene toekomst

24 november 2015
Foto Shutterstock / Monika Gniot

DIEDERIK  SAMSOM (onze PvdA leider in de Tweede Kamer en milieuspecialist)  + JESSE  KLAVER (GroenLinks-voorman) hebben een Klimaatwet ingediend om een schone en veilige toekomst te realiseren!    

lees verder »

Gruwelijke terreur – het stelt ons op de proef

15 november 2015
Foto Diederik Samsom

Zondagbrief van Diederik Samsom

lees verder »