Nieuws

Een nóg eerlijker verhaal

door Jan Menting op 28 oktober 2014

Jan Menting is gestopt met het campagneleiderschap, maar niet zonder ons wijze lessen en krachtige oppeppers na te laten. Hij reageert op de twee verkiezingsnederlagen. Zijn reactie lag in de lijn van opmerkingen van partijgenoot Berend Buddingh uit Giessenlanden: ‘De PvdA had ooit een eerlijk verhaal, maar lijkt nu elk verhaal een beetje kwijt te

lees verder »

Begroting 2015 -> voorzieningen onder druk -> dus keuzen maken!

28 oktober 2014

De begroting 2015 is een sluitende begroting, echter voor 2016 worden grote tekorten verwacht en het college maakt nu geen keuzes.

lees verder »

Plaatsing van de Brandweerkazerne

28 oktober 2014

INRPRAAK Plaatsing van een nieuwe brandweerkazerne in het Stationsgebied is minder waarschijnlijk geworden.  Omwonenden en raadsleden beargumenteerden  een  voorstel om aan de Westerse Drift meer ruimte te maken voor een nieuwe kazerne. En dat kan weer niet op enthousiasme rekenen van bewoners dáár. De PvdAfractie sloot zich  aan bij verder onderzoek. Besluit zou dan over

lees verder »

PvdA Haren over de bestuursrapportage 2014

door Ton Sprenger op 28 oktober 2014

Ton Sprenger namens de PvdA fractie: Weerstandsvermogen van de gemeente te laag,  plannen niet afgerond, onduidelijk wanneer dan wel, bestuurders en burgers op achterstand gezet door ontbreken van deze informatie – voorbeelden

lees verder »

Voortgang IJsbaan

27 oktober 2014

PvdA en ChristenUnie hebben in de raad van maandag 27 oktober 2014 een motie ingediend om een bescheiden ijsbaan te realiseren.

lees verder »

Haren ontwikkelt

23 oktober 2014
Foto Foto's van Ton Sprenger

De PvdA was erbij op de bijzondere momenten zoals hier de opening van de Meerweg met het pontje, en het bereiken van een belangrijke fase in de bouw van het nieuwe Zernikecollege. Projecten waarvan de PvdA in coalitieverband initiatiefnemer was. En de PvdA blijft constructief doorwerken zoals het plannen maken voor een combinatie comfortabel reizen

lees verder »

Nieuwe energie voor nieuwe banen!

17 oktober 2014

Persbericht namens de PvdA Statenfractie en PvdA Haren. Droog overstappen met zonnepanelen

lees verder »

Druk-druk-druk fractie en bestuur

17 oktober 2014

Kort de bezigheden van fractie en bestuur. Zie ook onze agenda, Facebook,  Haren.nl -> politiek en bestuur

lees verder »

Ombudsteam PvdA Haren

16 oktober 2014

De kern van ons ombudsteam bestaat (v.l.n.r.) uit Alied Dijkhof. Marjan Sieling en Betty Sinnema. Wij staan inwoners van Haren terzijde bij hun vragen en problemen op allerlei gebied. U bent welkom ook als u geen lid bent van de PvdA. Meer over het ombudsteam in de balk boven.

Leefbaarheid

11 oktober 2014

Eenrum en Bellingwedde vragen de zusterafdelingen van de PvdA dringend aandacht voor de dreiging die uitgaat van schaalvergroting in de intensieve landbouw en veehouderij. Kernbelangen: leefbaarheid, behoud van landschap en natuur, vitale levensvoorwaarden als bodem, grond- en oppervlaktewater, drinkwater, gezondheid en klimaat.