Nieuws

Een lastig referendum ?

8 februari 2016
Foto Piet Notebomer

Piet Notebomer vindt kiezen bij het referendum helemaal niet moeilijk, en wel hierom …  

lees verder »

Een lastig referendum

door Cees Bolle op 6 februari 2016

Een associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne?  Overwegingen van Cees Bolle over het referendum op 6 april en over het advies van de PvdA (zie onder Agenda).

lees verder »

Dag van de Lokale Democratie in Haren

5 februari 2016

In Haren wordt de Dag van de Democratie ieder jaar gevierd met een debat door jongeren. Ook de Guyotschool (Kentalis) was weer van de partij op 4 februari, naast Zernike en Maartenscollege. Ons raadslid Lammie Schuiling begeleidde de PvdA-fractie. Zij is docente bij Guyot en een drijvende kracht achter de actie voor behoud van het

lees verder »

“Haren Zelfstandig” zoekt naar onderbouwing

4 februari 2016

Er zijn 4 bijeenkomsten over 4 onderwerpen gepland. Daarvoor is een selecte groep inwoners uitgenodigd. Paul van Weringh was er één van. Hij bericht in Harense Toestanden.  

lees verder »

Democratie bij de PvdA – TOP!!

1 februari 2016

Als lid kunt u vanuit de zaal of thuis via smartphone, tablet of pc meestemmen over de moties. PvdA congres op zaterdag 13 februari in Amersfoort.

lees verder »

Democratie in Haren – onderzoek naar Harens kracht

31 januari 2016

In december besloot de raad op voorspraak van B&W dat Haren een zelfstandige gemeente blijft. Je kan dat wel willen maar het moet ook kunnen. Provinciale Staten wil die keuze beter onderbouwd hebben en bood nader onderzoek aan. Haren accepteerde dat dankbaar.  

lees verder »

Motie over huisvesting van vluchtelingen met Status door het College overgenomen!

29 januari 2016

In de raad van 25 januari, dienden PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie een motie in over de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus. De 3 partijen hadden in december vragen gesteld over de stand van zaken. Het antwoord van B&W was reden om deze motie in te dienen. UPDATE

lees verder »

Veilig thuis voor vluchteling + een aanpak die Nederland en Europa aankan

28 januari 2016

Plan Samsom door hemzelf toegelicht en met link naar nieuws van BNR. Dit plan realiseren is hard werken maar het proberen waard! Samsom is er al mee op pad geweest; nu Nederland voorzitter van de EU is zijn partners  dichtbij.

lees verder »

Probleem met Werk, Inkomen, Jeugdhulp of Zorg?

25 januari 2016
Foto PvdA

De organisatie van deze zaken (afgekort WIJZ) ligt per 1 januari bij de eigen gemeenten. KORT: waar moet u in Haren zijn?    

lees verder »

Huisvesting van Vluchtelingen

23 januari 2016
Foto PvdA - CU - GroenLinks

Op 16 december 2015 stelden PvdA, GrL en CU vragen aan B&W over de stand van zaken mbt huisvesting van vluchtelingen. De antwoorden van B&W zijn binnen. In Provinciale staten hebben PvdA en GroenLinks ook vragen gesteld.

lees verder »