Nieuws

* Herindeling Haren op een rij *

26 mei 2016

Originele informatie en verbinding naar de officiële stukken:

lees verder »

Financiële situatie Haren: grote uitdaging

26 mei 2016

De jaarrekening 2015, de voorjaarsrapportage en de perspectiefnota laten dat zien. Zie de agenda van de raad op 20 juni 2016

lees verder »

7 april – Besluit in raad omtrent organisatie van aanpak Haren Beterr

18 mei 2016

Bron: website van de gemeente Haren In de raadsvergadering van 7 april 2016 is besloten dat de deelprojecten  toekomstvisie, burgerparticipatie en bestuurskracht gemeentebestuur onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraad worden uitgevoerd. Ook is er besloten om een onafhankelijk projectleider aan te wijzen,  de keuze is gevallen op de heer Mr. dr. Jan R. Lunsing, de heer

PvdA wil betere zorg voor de kinderen van vluchtelingen

15 mei 2016
Foto Attje Kuiken/ Tweede Kamerlid/Vicefractievoorzitter/Asiel en Migratie

Wie? Attje Kuiken [Asiel en Vluchtelingenbeleid] + Esther van Dijken [PvdA Winsum, succesvol indiener van een invloedrijke motie op het congres] + Sander Terphuis [Actief PvdA-er, als kind gevlucht uit Iran, blijvend strijdbaar ervaringsdeskundig] + de velen die deze strijders omringen, motiveren en ondersteunen.

lees verder »

Geachte redactie,

15 mei 2016

Piet Notebomer licht de pers even bij.

lees verder »

Debat herindeling 2 weken vertraagd

12 mei 2016

Rechtstreeks in de raad op woensdag 15 juni 2016 vanaf 20.00 uur.

lees verder »

Invloed van leden bij de PvdA is groot!

11 mei 2016
Foto Als bij jou het lampje brandt!

De PvdA loopt ver voorop bij alle partijen als het gaat om invloed van de leden. Zo wordt de lijsttrekker door de leden gekozen (al jaren met veel succes!).  Beslis  nu als lid mee over de politieke inhoud. ———————————————————————- NU JE REACTIES – TOT 26 MEI – 10 UUR

lees verder »

D66 ondoorzichtig? + update

door Betty Sinnema-Korenhoff op 4 mei 2016
Foto D66 glashelder?

D66 moppert want de besprekingen tussen Groningen en Haren zijn nogal besloten meldt RTV-Noord.

lees verder »

1 mei PvdA Haren

door Betty Sinnema-Korenhoff op 2 mei 2016
Foto PvdA 70 jaar!

Leuke bijeenkomst op een zonnige zondagmiddag

lees verder »

De inbreng van Haren

26 april 2016

B&W stuurde de Raad bericht over wat hun inbreng zal zijn in het open overleg met Groningen en Ten Boer, o.l.v. Hayo Apotheker.  Helaas …

lees verder »