Nieuws

Persbericht – Eensgezind positief over Bestuursakkoord

14 januari 2017

De samenwerkende oppositiepartijen PvdA – VVD – GroenLinks – ChristenUnie  zijn positief over het Bestuursakkoord Herindeling  Groningen, Haren en Ten Boer. De partijen laten weten veel waardering te hebben voor het werk van verbindingsfunctionaris mevrouw Kool. Het resultaat, de bestuursovereenkomst is met instemming begroet. De blijvend uitgestoken hand van de gemeenten Groningen en Ten Boer

lees verder »

PvdA leden, stem zondag mee op het congres!

12 januari 2017

inhoud: Stemmen vanuit huis: UW STEMCODE + Aandacht voor NOORDELIJKE kandidaten en amendementen

lees verder »

PvdA leden u kunt NU stemmen

11 januari 2017

U kunt nu tot vrijdag 13 januari, 10:00 uur uw mening geven over de 5 actuele moties die op het Congres op 14 januari worden behandeld:  Voor,  Tegen  of Blanco

lees verder »

Herindeling per 1 januari 2019 – november 2018 verkiezing nieuwe gemeenteraad

10 januari 2017

Het advies aan de minister is geschreven. De laatste inspraak is aangekondigd. Provinciale Staten besluiten. De Minister ontvangt het advies en bepaalt met de Kamers binnen 4 maanden de uitslag. Uw overzicht, incl. het officiële bericht aan Raad en College van Haren

lees verder »

Ton op Haren FM

24 december 2016

Zaterdag 31 december van 10.00 – 10.30 uur is Ton Sprenger op uitnodiging van Haren FM in de studio om terug te blikken op het voorbijgaande jaar. Ook Fred Dellabarre (Gezond Verstand) zal aanwezig zijn. Ton beziet 2016 vanuit de PvdA en niet als zgn. oppositielid.  HAREN FM: ZET HEM KLEM OP 107 FM  

Dit zijn onze kandidaten voor de Tweede Kamer

22 december 2016

Dit is de concept-lijst. De leden bepalen op het congres van 14 en 15 januari in Utrecht of dit ook de definitieve lijst wordt.

lees verder »

Gelukkig is de Provincie er nog om personeel Haren te beschermen

21 december 2016

Trieste constatering tegen de kerst. B&W en raad Haren gunnen personeel niet een goed contract. PERSBERICHT van GroenLinks, PvdA, VVD en ChristenUnie    

lees verder »

Noordelijke PvdA politici willen versoepeling Kinderpardon + Update

21 december 2016
Foto één van die fractievoorzitters. Ton Sprenger Haren

Ruim 50 PvdA-fractievoorzitters uit de noordelijke gemeenteraden en Provinciale Staten roepen de Tweede Kamerfractie van hun partij op om aanstaande dinsdag vóór de motie Voortman/Voordewind te stemmen. Deze PvdA politici willen dat hun partij daadwerkelijk werk maakt van een rechtvaardig en humaan kinderpardon. + UPDATE

lees verder »

Sociale problemen worden in Haren niet goed aangepakt

19 december 2016

In de nota Sociaal Domein beschrijft het college haar uitgangspunten. In de Raad van 19 december 2016 verwoordde Ton Sprenger het standpunt van de PvdA. Samengevat: een onvoldoende!

lees verder »

Gedeputeerde Staten houden vast aan het herindelingsadvies, op basis van de zienswijzen

19 december 2016

Het College van Gedeputeerde Staten heeft dinsdag 20 december het herindelingsadvies voor Groningen, Haren en Ten Boer vastgesteld. Dit op basis van alle ingediende zienswijzen. Provinciale Staten bespreken het herindelingsadvies op 1 februari 2017.

lees verder »